';
side-area-logo
Image module
KONFERENCJA

PSYCHOTERAPIA MIEJSCEM SPOTKANIA

X-lecie Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii
26 Października 2019

Bardzo dziękujemy Wszystkim Prelegentom, Organizatorom, Współorganizatorom, Sponsorom oraz licznie przybyłym Słuchaczom za udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychoterapia miejscem spotkania.

O Konferencji

Czas pokazał, że działalność Instytutu okazała się bardzo potrzebna w zakresie udzielania
fachowego wsparcia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Udzielanego również osobom, które, z powodu choroby, nie mogą zgłosić się po pomoc
samodzielnie. Systematyczna praca z Pacjentami, rodzaj jej problematyki są inspiracją do stawiania
kolejnych hipotez, rozwiązań terapeutycznych, a przede wszystkim do rozumienia i nieustannego
poznawania wewnętrznego życia Człowieka i jego różnorakich trudności.

Jubileusz pozwolił objąć refleksją w szerszej perspektywie rozumienie psychoterapii i jej
miejsca w codziennej pracy psychoterapeutycznej oraz przyczynił się do zorganizowania konferencji.
Jej celem jest postawienie takich pytań, których odpowiedź przybliży słuchaczy do głębszego
rozumienia fascynującego, wewnętrznego świata człowieka, bliższego poznania jego wewnętrznych
procesów w zakresie przeżywania i tworzenia konstruktów poznawczych a tym samym rozumienia
powodów jego wszelakich zakłóceń utrudniających a często uniemożliwiających realizację siebie
w zwyczajnym życiu.

Wiodącym tematem konferencji jest Psychoterapia miejscem spotkania.
Spotkania ludzi potrzebujących pomocy i tych, którzy tej pomocy udzielają, spotkania różnych
psychoterapeutycznych koncepcji rozumienia rozwoju i jego patologicznych przejawów.
Miejscem zejścia się tego, co jest określoną i przewidywalną w procesie leczenia procedurą
z wielowymiarową sztuką uczenia się relacji z drugim człowiekiem. Miejscem spotkania różnych
odniesień zatrzymanych w czasie przeszłym lub przyszłym.

Wykłady znakomitych Prelegentów podejmują tematykę związaną z dzieckiem i jego miejscem
rozwoju, czyli rodziną, jego seksualnością i próbą znalezienia swojego miejsca w „szybko”
zmieniających się technologicznie możliwościach. Refleksją objęci są także dorośli, rozumienie ich
trudności na poziomie emocjonalnym i poznawczym oraz możliwości niesienia im pomocy.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną zatrzymać się nad postawionymi pytaniami i zagadnieniami
związanymi z odkrywaniem tajemnic dotyczących psychiki człowieka. Zapraszamy tych, dla których
relacja z drugim człowiekiem jest niezbywalnym warunkiem dobrego życia!

dr Ryszard Kamiński

Dyrektor ZIP

Prelegenci

Image
dr Ryszard Kamiński
Założyciel Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii w Szczecinie. Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystent psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy.
Image
prof. Czesław Czabała
Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor około stu publikacji naukowych.
Image
prof. Bogdan de Barbaro
Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe: terapia rodzin w schizofrenii, postpsychiatria.
Image
prof. Zdzisław Kroplewski
Ks. prof dr hab. Zdzisław Kroplewski ukończył studia teologiczne oraz psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Od 2004 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Image
lek. med. Jeremi Kośmicki
Psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. V-prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Współzałożyciel Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego.
Image
prof. Maria Beisert
Prawnik, psycholog, seksuolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu i Kierownikiem Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii działającego przy Instytucie Psychologii UAM.
Image
dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Uniwersytecie SWPS. Od 2015 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej (woj. śląskie). Posiada certyfikat psychoterapeuty European Association for Psychotherapy (EAP). Kierownik NZOZ Diada.
Image
prof. Bernadetta Izydorczyk
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej. Członek Komisji przy Ministrze Zdrowia ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Program Konferencji

09.00
Otwarcie Konferencji
09.20
dr Ryszard Kamiński
Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii
Psychoterapia miejscem spotkania
10.00
prof. Czesław Czabała
Instytut Psychologii Stosowanej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Psychoterapia jest miejscem spotkania – czasem bardzo trudnego
10.40
prof. Bogdan de Barbaro
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Rodzina (i jej terapia) w czasach ponowoczesnych
11.20
Przerwa
Kawa
11.40
prof. Zdzisław Kroplewski
Instytut Psychologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński
Poradnictwo a kryzys psychologiczny
12.20
lek. med. Jeremi Kośmicki
Pomorskie Centrum Psychodynamiczne
Etiopatogeneza strukturalnych zaburzeń osobowości
13.00
Przerwa
Lunch
14.00
prof. Maria Beisert
Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Spotkanie z seksualnością dziecka w gabinecie terapeutycznym
14.40
dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziecko w systemie. Kontekst społeczno-kulturowy terapii dzieci i młodzieży
15.20
prof. Bernadetta Izydorczyk
Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce psychologii klinicznej w psychoterapii
16.00
Zamknięcie konferencji

Organizacja Konferencji

Komitet Naukowy Konferencji

1. dr Ryszard Kamiński – przewodniczący
2. prof. Czesław Czabała
3. prof. Bogdan de Barbaro
4. prof. Zdzisław Kroplewski
5. lek. med. Jeremi Kośmicki
6. prof. Maria Beisert
7. dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
8. prof. Bernadetta Izydorczyk

Komitet Organizacyjny

1. dr Ryszard Kamiński – przewodniczący
2. prof. Zdzisław Kroplewski
3. dr Andrzej Ziółkowski
4. Xymena Magierska
5. Agnieszka Chybowska-Sandecka
6. Izabella Sykuła
7. Michał Sosnowski
8. Magdalena Górska
9. dr Roman Szałachowski
10. Joanna Łyszyk

Miejsce Konferencji

Wszystkie wystąpienia konferencyjne odbędą się w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja.
REPORTAŻ

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy poniżej video relację z poszczególnych wykładów konferencyjnych, która została zarejestrowana dzięki uprzejmości gospodarza wydarzenia, którego funkcję piastował Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Psychoterapia miejscem spotkania
Dr n. med. Ryszard Kamiński
Etiopatogeneza strukturalnych zaburzeń osobowości
Lek. med. Jeremi Kośmicki
Rodzina (i jej terapia) w czasach ponowoczesnych
Profesor Bogdan de Barbaro
Poradnictwo a kryzys psychologiczny.
Profesor Zdzisław Kroplewski
Spotkanie z seksualnością dziecka w gabinecie terapeutycznym.
Profesor Maria Beisert
Dziecko w systemie. Kontekst społeczno-kulturowy terapii dzieci i młodzieży.
Dr Katarzynaitnik-Warchulska
Miejsce psychologii klinicznej w psychoterapii.
Profesor Bernadetta Izydorczyk

Minireportaż z Konferencji Psychoterapia miejscem spotkania

* zapoznałem się i potwierdzam przyjęcie do wiadomości informacji zawartych w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konferencji

* zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na konferencję pt: „ Psychoterapia miejscem spotkania „ w dniu 26.10.2019 r. w Szczecinie

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez przekazywanie mi informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym, w szczególności w zakresie organizowanych w przyszłości przez Instytut konferencji i wydarzeń na podany przeze mnie adres e-mail. Mam świadomość, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz że mogę odwołać zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z bazy Instytutu, nie będzie miało natomiast wpływu na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody